Nyhetsvarsel - Jan 08, 2024

Nye rundskriv om reglene for omsetning i Surofi

Oppdateringer av regelverket for omsetning av fersk og fryst fisk er nå samlet i to nye rundskriv.

Nye rundskriv om reglene for omsetning i Surofi

Surofi har hatt en gjennomgang og foretatt ei oppdatering av regelverket for omsetning av fersk og fryst fisk, som nå er samlet i to nye rundskriv.  Samtidig utgår fem eldre rundskriv.  Oppdateringen er først og fremst gjort for å gi bedre og mer utfyllende og presis oversikt over gjeldende regler.

Regler for omsetning av fersk fisk

Regelverk for omsetning av fryst fisk

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.