Aktuelt - Dec 13, 2023

Utfordrende, men gode priser for blåkveitefisket på Grønland

Årets Grønlandsfiske på blåkveite er overstått. - Det var skikkelig vanskelig i år, forteller Jan-Ove Langeland, skipper på linebåten Atlantic.

Utfordrende, men gode priser for blåkveitefisket på Grønland
Grønlandsfiske: Autolineren Atlantic har deltatt i årets blåkveitefiske på Grønland. Fra venstre: Stian Toft Zahl (styrmann Atlantic), Jan-Ove Langeland (skipper Atlantic) og Kjell-Gunnar Hoddevik (skipper Atlantic). Foto: Doxacom

I år, som tidligere år, ble norske line- og trålfartøy tildelt kvoter på blåkveite ved Grønland. Kvotene rulleres på de norske fartøyene, og i år var Atlantic en av tre linebåter som tok turen for å drive blåkveitefiske.

- Fartøygruppen vi tilhører har store deler av inntektene sine fra andre lands fiskerisoner, og Grønlandsfisket er en veldig viktig del av driftsgrunnlaget vårt.

Det forteller Jan-Ove Langeland. Han er en av to skippere om bord i Atlantic som driver linefiske på arter som torsk, hyse, uer, lange, brosme og blåkveite.

Lengre enn normalt

For mannskapet på Atlantic ble årets Grønlandsfiske lengre enn normalt. Tre måneder og to mannskapsskifter på Island gikk med før turen var over 27. november.

- Vi ble liggende ekstra lenge i år fordi vi fikk refordelt blåkveite fra trålkvoter som ikke ble fisket opp. I tillegg fikk vi fiske noe av torsken som sto i rest på den norske bifangstkvoten. Det kom godt med da tilgangen på blåkveite var mindre i år enn tidligere, forteller han.

Tre måneder: Årets Grønlandssesong ble lang og krevende for mannskapet på Atlantic. Foto: Atlantic Seafish

Ekstra kvoter til tross; årets sesong ble krevende. Fisket, som foregår på 6-700 favners dybde (1100-1300 meter, red anm), er kostbart og medfører lange avstander. Også lavere fangster, vær og kvalitet utfordret årets fiske.

- Det er store avstander på Grønland. Det er en av tingene som gjør det utfordrende. Fra der vi startet i august, til der vi avsluttet fiskeriet i november er det litt over tre døgn å gå, forklarer Langeland og legger til:

Vær og vind

- Er du uheldig og støter på et felt av dårlig kvalitet, eller får stor innblanding av arter vi ikke har kvoter på, kan det ta ett til tre døgn bare å bytte lokasjon. Så det må vurderes nøye.

Under årets Grønlandstur spilte også været en stor rolle. Refordelingen av kvotene kom sent på året, i en periode hvor vær og vind er ekstra krevende. Et allerede vanskelig fiskeri ble derfor ikke noe lettere.

- Men med brosmestoppen som kom tidligere i høst hadde vi ikke så mange alternativer. Og når du først har gått så langt, skal det litt til for at man skal velge å gå hjem igjen, forklarer han.

527 tonn blåkveite: Mannskapet på Atlantic leverer årets Grønlandsfangst i Ålesund etter hjemkomst 27. november. Fra venstre: Stian Toft Zahl, Robin Bjørnland, Magnus Ersvik Pettersen, Sondre Røys, Hans Tangen, Halvor Ottem og Jan-Ove Langeland. Foto: Doxacom

Langeland er sånn tålelig fornøyd med årets Grønlandsfiske. Sluttseddelen viser 527 tonn til en førstehånds verdi av rundt 25 millioner kroner. Den erfarne skipperen håper på nye og bedre sesonger.

- Blåkveita er mye verdt, men det koster også veldig mye. Bare å gå bort dit og tilbake er en stor kostnad. Refordelingen berget resultatet vårt i år. Med ekstra bifangstkvote på torsk kunne vi fiske også i områder hvor innblandingen var stor, og det gjorde fiskeriet litt mer lønnsomt, forteller han.

Gode priser

- Blåkveitemarkedet har vært mye bedre i år enn tidligere og vi har sett veldig gode priser.

Det sier Jon Hallvard Roaldsnes. Han er administrerende direktør i salgsselskapet Nordic Wildfish som kjøper og selger blant annet blåkveite fra Grønland.

60 kroner kiloet: Nordic Wildfish har kunnet betale fiskeren 60 kroner eller mer for blåkveite fra Grønland. Foto: Doxacom

- Vi har kunnet betale fiskeren 60 kroner kiloet eller mer, jo større fisk jo bedre pris. Hodene har gått for 50 til 60 kroner kiloet til båt, forteller han.

Selskapet selger blåkveite til røyking i det europeiske markedet, og til Asia hvor alle deler av fisken, inkludert hoder og spord, spises i retter som suppe og hot pot. Blåkveita fra Grønland selger de hovedsakelig til Japan da årets leverandør ikke hadde eksportlisens til Kina.

- Vi opplever at det asiatiske markedet har preferanse for blåkveite fra Grønland. Her får de en fastere konsistens og veldig lite «jelly fish» (fisk som grunnet lite føde får en gele-aktig konsistens, red anm), forklarer han.

Topp kvalitet

Kunnskap om klassifisering og utsortering av «jelly fish», og rask og riktig bearbeiding og innfrysing er avgjørende for å bevare kvaliteten på blåkveita. Feil kan gi kvalitetsavvik og kostbare reklamasjoner fra markedet.

Kvaliteten på årets fangster har vært gode skal vi tro Roaldsnes.

- Vi har sett veldig, veldig bra kvalitet i år, forteller han.

- De fleste båtene kjører kvalitetskurs for mannskapet i forkant av sesong, hvor de lærer riktig håndtering og kvalitetssortering. Vi ser derfor at det generelt leveres veldig god kvalitet på all ombordfrossen blåkveite.

83 kroner kiloet

Surofi, fiskernes salgsorganisasjon i Sunnmøre og Romsdal, bekrefter gode priser for blåkveite fra Grønland i årets sesong. Fangstene landes hovedsakelig i Surofis distrikt, og salgslaget har tatt imot totalt 2.137 tonn i rund vekt fra Grønland inneværende år.

- Prisene har variert gjennom året som følge av endringer i marked og valuta. Men for det meste har det vært veldig bra markedspriser, noe som gjenspeiler seg i prisene fisker får.

Det forteller Anita Husevik, salgskonsulent i Surofi.

Gode priser: - Prisene har variert gjennom året som følge av endringer i marked og valuta. Men for det meste har det vært veldig bra markedspriser, forteller Anita Husevik, salgskonsulent i Surofi. Foto: Surofi / Kristin Støylen

Hun viser til at årets gjennomsnitts førstehåndpris for all rundvekts blåkveite ligger på 54,25 kroner kiloet. Til sammenligning har linefanget blåkveite fra Grønland oppnådd en snittpris på 63,75 kroner kiloet, og trål tilsvarende 57,31 kroner kiloet. Høyeste prisen for trålfanget blåkveite ble 83 kroner og for linefanget 79,85 kroner (begge JK uten spord 5 kg+). 

- Trålfangst har oftere en større andel B-kvalitet som følge av store hal. Det setter ekstra krav til god utsortering av geléfisk. I tillegg fryses noe av fisken inn hel. Når markedet betaler 83 kroner for trålfisk, viser det derfor en veldig god prisutvikling, avslutter Husevik.

Les mer om Surofis kvalitetskurs for fiskere.

Fakta om årets blåkveitefiske på Grønnland
Linefanget Trålfanget
Deltakende båter 3 – ingen godkjent for leveranse til Kina 4 – alle godkjent for leveranse til Kina
Landet kvantum rund vekt 597 tonn 1539 tonn
Snittpris rund vekt 63,74 kr/kg 57,31 kr/kg
Solgt i produktvekt (JK med og uten spord, hoder med buk og spord) 528 tonn 1453 tonn
Høyest oppnådd pris ferdigprodukt (Blåkveite JK uten spord 5 kg+) 67,33 kr/kg 60,70 kr/kg
Høyest oppnådd pris ferdigprodukt 79,85 kr/kg 83,- kr/kg
*Gjelder leveranser i Surofis distrikt pr 07.12.23. JK=Japankutt

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.