Fangstbehandling

For å sikre produkter i verdensklasse, er fangstbehandlingen helt avgjørende. Det er ikke mulig å rette opp tap av kvalitet og derfor har vi en egen serie med filmer som forklarer hvordan du tar best mulig vare på fangsten din om bord.

Lurer du på hvordan du håndterer taskekrabbe, langerogn eller merking av hummer på best mulig måte? Da har vi samlet flere aktuelle faktaark på venstre side. I tillegg tilbyr vi i Surofi flere ulike kvalitetskurs for fiskere som omsetter fangst gjennom oss. Ønsker du mer informasjon om kursene våre? Ta kontakt med oss!

Fangstbehandling om bord

Her har vi de beste forutsetningene for å produsere fisk i verdensklasse. For å lykkes er det helt avgjørende med riktig behandling om bord. Tap av kvalitet er ikke mulig å rette opp igjen og derfor har vi laget en serie med filmer som forklarer hvordan du tar best mulig vare på fangsten din.

Fisken skal behandles riktig gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Det vil påvirke kvaliteten, og dermed også lønnsomheten til mannskapet og rederiet.

Med disse filmene ønsker vi å bidra til en felles forståelse når det kommer til konsekvensene av feil fangstbehandling. God kvalitet er ikke bare viktig for hvert enkelt mannskap og rederi – det påvirker også renommeet til hele den norske fiskerinæringen. Kvalitet er nemlig et av våre viktigste konkurransefortrinn i eksportmarkedene.

Vi anbefaler at du ser alle filmene i kronologisk rekkefølge. Det vil gi en bedre forståelse for fangstprosessen i sin helhet.
Dersom du har spørsmål til noen av kapitlene, er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss i Surofi. Filmene er laget i samarbeid med Høgskulen i Volda, Møreforsking Marin, Ålesund Videregående skole, Møre og Romsdal Fiskarlag og utvalgte rederi og eksportører. Arbeidet er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, Surofi og VRI Møre og Romsdal.

Kapitteloversikt

Kapittel 1
Introdukjson

Norske fiskefartøy er moderne og har de beste forutsetningene for å produsere fisk av høy kvalitet.

Kapittel 2
Redskap

Ulike redskap har forskjellige utfordringer. For fangst med trål og snurrevad er dette viktig

Kapittel 3
Bløgging

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken, og bør gjøres når fisken blir tatt om bord.

Kapittel 4
Sløying

Sløyesnittet skal utføres på midten av buken, mellom bukfinnene i et jevnt kutt bak mot gattet. Sei, hyse, lange og brosme skal skjæres på venstre side av gattfinnen og helt bak til bukhula.

Kapittel 5
Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine rene kutt. Feil hodekapping med løse øreben og ødelagte nakker gir dårlig kvalitet og fører i verste fall til at fisken blir ødelagt.

Kapittel 6
Frysing

Frysetid er avhengig av størrelse og fiskeslag. Fet fisk som uer, kveite og blåkveite kan «sleppe» fettet dersom fisken vert fryst inn for sent.

Kapittel 7
Emballering

Fisken må være korrekt emballert slik at produktet er godt verna. Sortering og merking er avhengig av kundekrav og kvalitetsforeskrifter.

Kapittel 8
Lossing

Lossing av fisk kan være kritisk i forhold til å holde uavbrutt kjølekjede. Produktene må fraktes så snart som mulig til godkjent kjøle- og fryselager.

Kapittel 9
Kvalitet

Vi skal illustrere forskjellen på fisk med kvalitetsfeil og fisk av god kvalitet

Kapittel 10
Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som betaler for produktene som blir produsert.