SUROFI - SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG

Fiskernes egen
salgsorganisasjon

Nyheter og aktuelt fra Surofi

Siste dynamiske minstepriser
No items found.
May 25, 2023 Gjeldende
Sei ned 5 øre, Torsk ned 40 øre
Se PDF-vedlegg
May 12, 2023 Utgått
Sei ned 70 øre, Torsk opp 75 øre.
Se PDF-vedlegg
Kalender
Styremøte
Jun 20, 2023
Styremøte
Aug 29, 2023
Styremøte
Oct 24, 2023
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023
Jun 02, 2023
Jun 02, 2023
Sirkulære 6 - 2023 - Nye minstepriser gjeldende fra 02.06.2023

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 01.06.2023.

Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023
May 08, 2023
May 08, 2023
Styreleder sin tale til årsmøtet i Surofi 2. mai 2023

I årsmøtetalen understreket styreleder Tore Roaldsnes at utfordringene med høye tollsatser på foredla produkt må løses dersom myndighetenes ambisjoner om økt foredling i Norge skal være mulig å nå.

Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
May 03, 2023
May 12, 2023
Samspillet - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

De siste årene har det totalt sett vært en nedgang i kvoter, fangst og tilgang på torsk og sei, og dermed stor konkurranse om råstoffet. Samtidig settes det stadig nye rekorder for eksport av norsk sjømat. Sjømat Norge etterlyser mer aktivitet langs kysten og økt bearbeiding i norsk sjømatindustri.

Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land
May 02, 2023
May 03, 2023
Til fordel for begge parter - Fiskeflåtens bidrag til industrien på land

- Vi er fiskernes organisasjon, men i praksis er vi nøytrale. Auksjonen skal være til fordel for begge parter. Vi skal sørge for best mulig pris for fisken, og mest mulig tilgjengelig råstoff for den norske landindustrien, sier Sveinung Flem, administrerende direktør i Surofi.

Digital årsrapport for 2022
Digital årsrapport for 2022
Apr 26, 2023
Apr 26, 2023
Digital årsrapport for 2022

Årsrapporten fra året 2022 en nå lansert - i digitalt format.

Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Apr 15, 2023
Apr 17, 2023
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring

Salgslagene gjennomfører etter dialog med Tolletaten endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Oppdaterte fangstdata
*Kun data for 7 dager, med 3 dager forsinkelse vises.
Ingen fangstdata tilgjengelig for øyeblikket.
Dato: -
Fartøy: -
Merke: -
Redskap: -
Arter: -
Kvantum : -
Mottak: -
Art
Tilstand
Konserv.
Mottak
Kvantum
-
-
-
-
-
Kommende auksjoner
Ingen auksjoner er lagt ut for øyeblikket.
Budfrist: -
Landingssted : -
Fartøy: -
Redskap: -
Produkt
Emballasje
Kvantum
-
-
-
Vi er fiskernes
egen salgsorganisasjon

Vi i Surofi er stolte av å kunne kalle oss fiskernes egen salgsorganisasjon. Med kontor i Ålesund driver vi førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr. I tillegg ivaretar vi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurs- og kvotekontroll. Vi bidrar hver dag med å skape en felles plattform og formidler nyttig informasjon om både kjøp og salg til fiskerne i vår region. Det har vi gjort siden 1945.

Kaisalg

Sikre deg fersk fisk og skalldyr av ypperste kvalitet. Hver dag oppdaterer vi listen og forteller deg hvilke båter som legger til kai hvor, og hvilken fangst de har med seg.

Ingen kaisalg meldt inn for øyeblikket.
Tid og sted
Fartøy
Til salgs
-
Fartøy:
-
Merke:
-
Løyve:
-
-
Råvarer av høy kvalitet

Visste du at Surofi tilbyr mange ulike kvalitetskurs? Målet er at fiskerne i regionen vår skal lære enda mer om hva som skal til for å sikre fisk og skalldyr av høyeste kvalitet.