SUROFI - SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG

Fiskernes egen
salgsorganisasjon

Nyheter og aktuelt fra Surofi

Siste dynamiske minstepriser
Jul 22, 2024 Kommende
Sei opp 15 øre, torsk opp 90 øre.
Se PDF-vedlegg
Jul 10, 2024 Gjeldende
Sei ned 10 øre, torsk opp 15 øre.
Se PDF-vedlegg
Jun 25, 2024 Utgått
sei opp 10 øre, torsk opp 10 øre.
Se PDF-vedlegg
Kalender
Styremøte
Aug 27, 2024
Styremøte
Oct 22, 2024
Styremøte
Dec 10, 2024
Setting av start- og akseptpriser påvirker auksjonsdeltakelsen
Setting av start- og akseptpriser påvirker auksjonsdeltakelsen
Jul 08, 2024
Jul 08, 2024
Setting av start- og akseptpriser påvirker auksjonsdeltakelsen

Etter to år med prøveordning konkluderer Nofima i sluttrapporten «Evaluering av auksjonsplikten for fryst torsk og sei», at auksjonsplikten fungerer som tiltenkt.

Fra linefiske til snøkrabbe og snurrevad
Fra linefiske til snøkrabbe og snurrevad
Jun 21, 2024
Jun 21, 2024
Fra linefiske til snøkrabbe og snurrevad

Det er fredag før palmehelga, og den blågrå Ellingsøyfjorden ligger nesten blank. Brummingen fra fremdriftsmaskineriet bryter gradvis stillheten, og sola gløtter fram mellom skydekket når «K.Nyvoll» legger til kai ved Frigocare sitt fryselager i Breivika i Ålesund. «K.Nyvoll» har avsluttet sin første hele sesong med snøkrabbefiske.

Sirkulære 5 - 2024 Nye minstepriser
Sirkulære 5 - 2024 Nye minstepriser
Jun 17, 2024
Jun 17, 2024
Sirkulære 5 - 2024 Nye minstepriser

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 17.06.2024

Kvotemelding for norske styrer
Kvotemelding for norske styrer
Jun 13, 2024
Jun 13, 2024
Kvotemelding for norske styrer

Fra fra 2024 til 2028 fases det inn lovkrav om minimum 40 prosent kjønnsrepresentasjon i norske styrer. Det handler ikke lenger «om» kvinner skal rekrutteres, men «hvordan». - Mange av fiskeribedrifter- og organisasjoner vil nok oppleve dette som utfordrende siden rekrutteringsbasen ikke er stor nok, hevder Surofis styreleder Tore Roaldsnes.

Nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven
Nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven
Jun 05, 2024
Jun 05, 2024
Nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven

Norsk Villfisk lanserer et nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven og til å levere dokumentasjon til fiskekjøperne

Nye minstepriser på Leppefisk
Nye minstepriser på Leppefisk
May 28, 2024
May 28, 2024
Nye minstepriser på Leppefisk

Nye minstepriser på Leppefisk for 2024.

Oppdaterte fangstdata
*Kun data for 7 dager, med 3 dager forsinkelse vises.
Ingen fangstdata tilgjengelig for øyeblikket.
Dato: -
Fartøy: -
Merke: -
Redskap: -
Arter: -
Kvantum : -
Mottak: -
Art
Tilstand
Konserv.
Mottak
Kvantum
-
-
-
-
-
Kommende auksjoner
Ingen auksjoner er lagt ut for øyeblikket.
Budfrist: -
Landingssted : -
Fartøy: -
Redskap: -
Produkt
Emballasje
Kvantum
-
-
-
Vi er fiskernes
egen salgsorganisasjon

Vi i Surofi er stolte av å kunne kalle oss fiskernes egen salgsorganisasjon. Med kontor i Ålesund driver vi førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr. I tillegg ivaretar vi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurs- og kvotekontroll. Vi bidrar hver dag med å skape en felles plattform og formidler nyttig informasjon om både kjøp og salg til fiskerne i vår region. Det har vi gjort siden 1945.

Kaisalg

Sikre deg fersk fisk og skalldyr av ypperste kvalitet. Hver dag oppdaterer vi listen og forteller deg hvilke båter som legger til kai hvor, og hvilken fangst de har med seg.

Ingen kaisalg meldt inn for øyeblikket.
Tid og sted
Fartøy
Til salgs
-
Fartøy:
-
Merke:
-
Løyve:
-
-
Råvarer av høy kvalitet

Visste du at Surofi tilbyr mange ulike kvalitetskurs? Målet er at fiskerne i regionen vår skal lære enda mer om hva som skal til for å sikre fisk og skalldyr av høyeste kvalitet.