Kvalitetskurs

I samarbeid med opplæringskonsulent Otto Giskeødegård tilbyr Surofi kvalitetskurs for ombordfrossen hvitfisk for fiskere og andre ansatte i fiskeflåten.

Kursoversikt

Kursene består av en teoretisk del som omhandler det juridiske og reklamasjonsregelverket i Surofi, samt en praktisk del. Kursene tar sikte på å gi deltagerne en enkel innføring i kvalitetssikring og i å dokumentere kvalitet på fisken. Formålet er å hindre reklamasjoner og lette arbeidet med å dokumentere egen kvalitet i reklamasjonssaker.

Fartøyene kan levere noen blokker i forkant slik at mannskapet selv får se hvordan fisken de har produsert ser ut, mulige forbedringspotensialer og konsekvenser av eventuelle feil fangstbehandling ombord, med mulighet for diskusjone runderveis.

Mer informasjon?

Ta kontakt for mer informasjon og for å finne en passende kursdato. Vi kan også tilrettelegge for å ha kurs for beggeskift om bord på samme dag. Kursene kan tilbys for både frossent og ferskt råstoff. Surofi dekker kurs, materiell, lunsj og er gratis for fiskere. Surofi dekker ikke utgifter til reise og opphold.