Kvalitetsdokumentasjon på fryst hvitfisk

Kurset går over en dag og er utarbeidet i samarbeid med Surofi og Opplæringskonsulent Otto Giskeødegård.

Kursets innhold

  • Regelverk for reklamasjon.
  • Hvordan kvalitet på egen dokumentasjon kan hindre reklamasjon og hjelpe fiskere i reklamasjonssaker.
  • Kvalitetsvariabler av ulike årsaker.
  • Sortering snittvekter og merking.
  • Frysing og fryselagring.
  • Feil/svakheter, årsaker til svakheter og forebyggende tiltak.
  • Prøvetaking med rapport og foto, samt lagring av rapport og foto.
Mer informasjon og kursdatoer

Ta kontakt med Vidar om du ønsker mer informasjon om dette kurset og eventuelt finne en passende kursdato.