Vil du selge fisk på kaia?

Som selger kan du selge fra inntil to kaier, og salget skal foregå over ripa. Intensjonen er at privatpersoner enkelt skal få tilgang til fersk fisk og skalldyr. Høres det fristende ut? Da kan du lese hva som skal til for å få kaisalgsløyve nedenfor.

Slik får du kaisalgsløyve

For å få løyve, ta kontakt med oss på telefon 70 10 24 00, eller send en e-post til salg@surofi.no. Alle som skal får løyve, må ha organisasjonsnummeret klart.

Yrkesfiskere har dette via båtmerket sitt, mens fritidsfiskere må opprette et enkeltmannsforetak eller AS i Brønnøysundregistrene. De må også være registrert i småbåtregisteret eller skipsregistret om de ønsker å drive kaisalg av kvotebelagte arter.

Reglement

Hver fisker kan selge fra to kaier. Dette skal være kaier som er åpne og tilgjengelige for allmennheten, og salget skal foregå over ripa. Det er ikke tillatt å selge til storhusholdninger (restauranter, institusjoner og lignende).

Når vi har gitt løyve må fiskeren selv ta kontakt med Fiskeridirektoratet for å registrere seg i kjøperregisteret. En kaiselger er kjøper av egen fangst. De ber også om koordinater for kaien man selger fra. Kaisalg meldes inn som andre salg.

Ellers skal det føres enkel kassadagbok og sluttseddel fylles ut hver dag med oppnådd salgspris. Denne signeres elektronisk og fisker er både selger og kjøper. For innlogging og seddelskriving må man ha en brukeravtale med Surofi. Dette hjelper vi deg med.

Dagens kaisalg

Det gjelder å være tidlig ute om du vil sikre deg fersk fisk og skalldyr av ypperste kvalitet. Hver dag oppdaterer vi listen og forteller deg hvilke båter som legger til kai hvor, og hvilken fangst de har med seg.

Du kan også søke etter Surofi på Facebook, så finner du egne Facebooksider til hver lokasjon.

Ingen kaisalg meldt inn for øyeblikket.
Tid og sted
Fartøy
Til salgs
-
Fartøy:
-
Merke:
-
Løyve:
-
-
Kaisalgregister

Her ser du en oversikt med godkjente kaisalgsbåter.

Ingen register er lagt ut for øyeblikket.

Løyve
Fartøy
Salgssteder
-
Navn:
-
Merke:
-
Eier:
-
-