Nøkkeltall

Nøkkeltall og fangststatistikk fra de siste 10 årene.

*Forbehold om feil i data
Årstall
2023
2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Arter
Torsk
Sei
Hyse
Sjøkreps
Hummer
Andre...
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Artsnavn
Nøkkeltall for [så langt i 2023]
Omsatt verdi siste 10 år
Beløp i milliarder norske kroner
Samme periode
(ut forrige måned)
Totalt pr. år
Kjøpere og selgere [så langt i 2023]
235
ANTALL fiskekjøpere
87
ANTALL FARTØY
Total verdi fra alle fartøyer [i 2022]
14 328
Mill NOK
Endring fra 2021:
+35.5%
Norske
12 513
Mill NOK
+37.1%
Endring fra 2021
Utenlandske
12 513
Mill NOK
+37.1%
Endring fra 2021
Totalvekt omsatt [så langt i 2023]
14 328
TONN
Endring fra 2021:
+35.5%
Sluttsedler
enkeltfangster
122 513
STK
+37.1%
Endring fra 2021
Fartøyer
5 013
STK
3 687 Fiskefartøy
587 Fritidsfartøy
Omsetningsverdi fordelt på arter
Beløp i millioner norske kroner, fra norske fartøyer [så lang i 2023]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ingen data tilgjengelig for XXXX
Sammenlign [torsk] [så langt i 2023] med:
2022
Velg preservering av [torsk]:
Alle
Fersk
Frossen
Preservering:
fersk
fryst
Nøkkeltall for [torsk] [i 2022]
Verdi [torsk]
Norske kroner pr. kilo
Pris i A-kvalitet.
Fersk XXXX
Frossen XXXX
Fersk XXXX
Frossen XXXX
Kvantum [torsk]
Tonn pr. måned
Kvantum i rundvekt.
XXXX
XXXX
Total kvantum [torsk] [så langt i 2023]
Total rundvekt i tonn.
195 346
Tonn [i XXXX]
195 346
Tonn [i XXXX]
Total verdi [torsk] [i 2022]
Total verdi i millioner norske kroner.
‍A-kvalitet
Samme periode (ut forrige måned)
Totalt pr. år
Totalt kvantum av [torsk] [i 2022]
Fordelt på redskap.
XXXX
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XXXX
-
-
-
-
-
-
-
-
-