Åpenhetsloven

Informasjon om Surofi sitt forhold til åpenhetsloven.

Sist oppdatert: 18. juli 2023

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal også sikre åpenhet om virksomheters arbeid for å etterkomme lovens føringer.

Surofi sitt forhold til åpenhetsloven

Surofi er ikke «større virksomhet» i åpenhetslovens forstand og derved ikke omfattet av loven. Surofi har imidlertid fokus på sosial bærekraft og besvarer derfor henvendelser fra forretningsforbindelser for å bidra til å forhindre negativ påvirkning eller skade på mennesker, samfunn og miljø.

Surofi er opptatt av å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for våre ansatte. Vi oppfordrer alle våre leverandører og forretningsforbindelser til å gjøre det samme. 

Surofi følger arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Vi har opprettet rutine for varsling om kritikkverdige forhold. Samarbeid med fagforening og verneombud bidrar til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold iSurofi.

Fiskere og fiskekjøpere

Fiskesalgslagsloven setter rammene for organisering av førstehåndsmarkedet av viltlevende marine ressurser, og dermed også for forholdet mellom fisker, salgslag og fiskekjøper.

Salgslagene forvalter en markedsplass for omsetning av råstoff i første hånd, hvor fiskere og kjøpere er brukere av tjenesten. Salgslagenes rolle kan da sammenliknes med en børs, hvor fisker betaler en avgift for å ha tilgang til å legge sine råvarer ut for salg på markedsplassen. Salgslagene har ikke på noe tidspunkt eierskap over eller risiko for fisken som selges. Fiskere og fiskekjøpere er derfor ikke en del av salgslagenes leverandørkjeder.