SUROFI - SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG

En stolt historie

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) ble stiftet en sommerdag i 1945.

Fiskerne i distriktet ønsket ikke å være en del av Norges Råfisklag med hovedkontor i Tromsø. De var ikke fornøyde med omsetningsmønsteret som ble forespeilet og i desember 1944 samlet de seg rundt bordet. Skulle det etableres et eget salgslag for fiskerne Sunnmøre og Romsdal, eller skulle de fortsette under Norges Råfisklag? Det overrasket nok ikke mange, men hele 94% av fiskerne som avga stemme ville ha et eget salgslag. Det ble starten på en stolt historie.

1945
Laget stiftes
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag blir stiftet. Jakob J. Sætre fra Sande blir lagets første styreformann og Bjarne Sætre blir forretningsfører senere disponent og direktør.
1946
Gode tall første år
Allerede første driftsår ble det omsatt 20,4 millioner kilo fisk, til en verdi av vel 10,3 millioner kroner i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag.
1950
Minstepriser innføres
1. januar innføres minstepriser. Ordningen med maksimalpriser oppheves og erstattes av minstepriser etter påtrykk fra Surofi.
1951
Råfiskloven etableres
Råfiskloven, en lov om omsetning av råfisk blir etablert 14. desember 1951. Loven skulle regulere førstehåndsomsetningen av fisk, skalldyr og småhval ilandført i Norge.
1958
Auksjonssystem innføres
Surofi innfører auksjonssystem. Auksjon til høystbydende ble etterhvert Surofi sitt varemerke og ga høyere pris til fiskerne enn i Råfisklaget.
1995
Surofi - 50 år
Surofi feirer 50-års jubileum. Omsetning i jubileumsåret var 267 000 tonn til en førstehåndsverdi på 1,9 milliarder kroner.
2004
Ny direktør
Jakob Sætre slutter som administrerende direktør. Sveinung Flem blir ansatt som ny direktør.
2014
Fiskesalslagsloven
Råfiskloven ble 1. januar 2014 erstattet av Fiskesalslagsloven av 21. juni 2013, nr. 75.
2017
Dynamisk minstepris
Fra september 2016 ble det innført en prøveordning på dynamisk minstepris på sei, og fra februar 2017 ble det også innført for torsk og lyr. Fra dette tidspunktet jobbes det også med å se på muligheten til å ha dynamiske minstepriser på alle arter. I januar 2017 ble det enighet om alle minsteprisene med kjøperorganisasjonen.
2019
Stor vekst for Surofi
Surofi hadde sitt beste år noensinne i 2019. En illustrasjon er at torskeprisen fra bunnen i 2013 til toppen i 2019 har steget med 160 prosent!
2022
Historisk sum
Nok et rekordår for Surofi. Det anslås at det vil bli solgt fisk for 3,2 milliardar kroner innen året er omme. Det er historisk mye penger.

Vi er fiskernes
egen salgsorganisasjon

Vi i Surofi er stolte av å kunne kalle oss fiskernes egen salgsorganisasjon. Med kontor i Ålesund driver vi førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr. I tillegg ivaretar vi ulike forvaltningsoppgaver, spesielt knyttet til ressurskontroll og innkreving av offentlige avgifter.

Råvarer av høy kvalitet
Visste du at Surofi tilbyr mange ulike kvalitetskurs? Målet er at fiskerne i regionen vår skal lære enda mer om hva som skal til for å sikre fisk og skalldyr av høyeste kvalitet.

Styret vårt

Styret i Surofi består av sju medlemmer. Tre er valgt etter forslag fra Møre og Romsdal Fiskarlag, to fra Fiskebåt Vest, ett fra Norsk Sjømannsforbund og ett blant de ansatte i Surofi. Sammen ivaretar de fiskernes interesser og sørger for en fortsatt sterk utvikling.

Tore Roaldsnes
Styreleder
91597280thr@bluewild.no

Tore Roaldsnes representerer Fiskebåt Vest og har vært styreleder i Surofi siden 2020. Han er daglig leder i Bluewild AS.

2022
2023
2024
Sigvald Sævik
Nestleder
905 23 388sigvalsk@gmail.com

Sigvald Sævik er medlem i Sør-Norges Fiskarlag og har vært nestleder i Surofi siden 2020. Til daglig er han fisker og daglig leder i Sævik Sigvald Fr.

2022
2023
2024
Katrine Florvaag
Styremedlem
908 77 240katrine@ramoen.no

Katrine Florvaag representerer Fiskebåt Vest og ble valgt inn i styret i 2024. Katrine er Sales Manager i rederiet Ramoen AS, som eier og driver fabrikktråleren med samme navn.

2024
Marit Sandbukt Grytten
Styremedlem
950 50 176samarit75@hotmail.com

Marit Sandbukt Grytten har vært styremedlem i Surofi siden 2022. Marit er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Til daglig jobber hun som Seniorrådgiver hos Statsforvalteren.

2022
2023
2024
Amalie Uggedal Holm
Styremedlem
958 89 474ugleamalie@gmail.com

Amalie Uggedal Holm jobber som fisker om bord i tråleren Molnes, og ble styremedlem Surofi i 2022. Hun er medlem av Norsk Sjømannsforbund.

2023
2024
2022
Torstein Orten
Styremedlem
990 48 702torsteinorten@gmail.com

Torstein Orten er medlem av Sør-Norges Fiskarlag. Han jobber som fisker og er daglig leder i Orten Fiskeriselskap AS. Torstein har vært styremedlem i Surofi siden 2022.

2022
2023
2024
Hugo Giske
Styremedlem - ansattes representant
70 10 24 07hugo.giske@surofi.no

Hugo Giske jobber som kontrollør i Surofi. Han er styremedlem som representant for de ansatte, og ble valgt inn i styret i 2024.

2024

Kalender

Kalenderoversikt
Styremøte
Jun 25, 2024
Styremøte
Aug 27, 2024
Styremøte
Oct 22, 2024
Styremøte
Dec 10, 2024