Kvalitetskurs for fersk fisk

Kort beskrivelse

Praktisk gjennomgang

Bløgging og utblødning
 • Forskjellige bløggesnitt
 • Konsekvenser ved feil bløgging
 • Utblødningsforhold (vann, temperatur, is)
Kapping og sløying
 • Korrekt kapping og sløying
 • Konsekvenser ved feil kapping og sløying
 • Fjening av innmat
 • Konsekvenser ved dårlig fjerning av innmat
Nedkjøling og nedkjølingsmetoder
 • Forskjellige nedkjølingsmetoder
 • Konsekvenser ved manglende/dårlig nedkjøling
Ising, pakking, ilegging i emballasje og merking
 • Korrekt ising og pakking
 • Konsekvenser ved feil ising og pakking
Mer informasjon og kursdatoer

Ta kontakt med Vidar om du ønsker mer informasjon om dette kurset og eventuelt finne en passende kursdato.