Kapping

Det er viktig at hodekappinga blir utført korrekt med fine rene kutt. Feil hodekapping med løse øreben og ødelagte nakker gir dårlig kvalitet og fører i verste fall til at fisken blir ødelagt.

Hodekappinga skjer manuelt eller med maskiner. Ulike kappemetoder blir brukt.

Rundkutt: Skjær gjennom kverken og øvre del av tarmen. Unngå å skade ørebena. Skjær gjennom bruskpartiet mellom nakkevirvlene og press hodet bakover mens du skjærer. Hodet skal skjæres av med et halvmåneformet kutt, uten å rive det av.

Rundkutt er aktuelt når fisken skal brukes i salt-, klippfisk-, og tørrfiskproduksjon.

Rettkutt: Skjær av hodet i et sammenhengende kutt.

Rettkutt kan nyttest når fisken skal fileteres eller omsettes som blank torsk.

Her ser du tydelig forskjell på rundkutt og rettkutt.

Japankutt: I et japankutt skjærer en fra nakkepartiet på skrå bak ørebena og brystfinnene ned mot gattet. Skjær så nær opp til ørebena som muglig. Ikke skjær helt bak til gattet, en til to centimeter av bukhula skal vere igjen.

Blåkveite og uer blir ofte japankutta.

Når du kapper er dette viktig:

  • Bruk korrekt kappemetode
  • Skjær rette snitt
  • Ikke skad ørebena eller spåmannsbenet

Når du kapper torsk er det viktig å vere merksom på spåmannsbenet. Det er festet til ørebenet og går på skrå innover i fileten. Dersom du handterer fisken for hardhendt kan spåmannsbenet skjære inn i kjøttet og gi blødningar.