Kvalitet

Vi skal illustrere forskjellen på fisk med kvalitetsfeil og fisk av god kvalitet

Fisker med kvalitetsfeil:

  1. Her er det feilkapping, med løse øreben
  2. Denne fisken er håndkappa feil, og det er rester av lever
  3. Her er mye spalting og en bløt konsistens i fiskekjøttet
  4. Her er sløyesnittet feil. Snittet skal være på venstre side av gattfinnen. Om det er på høyre side får du en flike

Leverester smitter over på fiskekjøttet og gir en gul farge. Fiskekjøttet blir harskt.

En fisk med god kvalitet:

  • Korrekt kapping, med rundt nakkeparti
  • Ingen løse øreben
  • Hvit og fin fisk som er godt utblødd.