Avslutning

Fiskeindustrien er fiskeren sine kunder, og det er kunden som betaler for produktene som blir produsert.

Fisken må være:

  • Sunn og frisk
  • Ikke påvirket av ytre påkjenninger, som for eksempel slagskader, klepphull eller lignende
  • Korrekt utbløding, hodekapping og sløyesnitt
  • Korrekt rensing av bukhulen
  • Korrekt sortert i fiskeslag og størrelse
  • Korrekt emballering
  • Korrekt og fullstendig merking
  • Korrekt temperatur både ved ising og frysing

Dersom et eller flere av disse punkta ikke blir fulgt opp, vi det gi lavere pris på varene, og feil på råvarene kan ikke rettes opp igjen i videreforedlingen.

Gode råvarer gir fornøyde kunder!