Prisinformasjon - Feb 01, 2024

Sirkulære 2 - 2024 Nye minstepriser gjeldende fra 02.02.2024.

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 31.01.2024.

Sirkulære 2 - 2024 Nye minstepriser gjeldende fra 02.02.2024.

Det ble enighet om å videreføre minsteprisene med unntak for torsk lever og sjøkreps. Sjøkreps blir delt på størrelsene 13-18cm og 18cm+. Se sirkulære 2 - 2024 Nye minstepriser for mer informasjon.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.