Nyhetsvarsel - Apr 17, 2023

Norsk leverandørerklæring på seddel – endring

Salgslagene gjennomfører etter dialog med Tolletaten endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Norsk leverandørerklæring på seddel – endring

Surofi iverksetter endringen fra 15.05.2023. Gå til Sirkulær 5 - 2023 for å lese mer.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.