Aktuelt - Oct 27, 2022

Årsmøte i Surofi

Årsmøtet til Surofi ble avholdt onsdag 4 mai på Pir Cowork i Ålesund.

Årsmøte i Surofi

Styreleder Tore Roaldnes åpnet årsmøtet og holdt åpningstalen.

Musikalsk innslag av Ålesund strykekvartett og Anita Valderhaug.

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness, Nordea holdt foredrag om markedet for hvitfisk- status og utsikter.

Odd Arild Sperre, sales manager Nils Sperre AS fortalte om begrensninger i markedsadgangen og utfordringer i eksporten.

Myndighetenes arbeid med handelspolitiske saker, veterinære og tekniske handelshindringer ble presentert av seniorrådgiver Lotte Leming Rognsås, seksjon for Sjømathandel og WTO, Nærings- og fiskeridepartementet samt seksjonssjef Malin Elisabeth Florvåg, Mattilsynet.

Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen fortalte om MSC-sertifisering med hovedvekt på torsk og hyse innenfor 12 NM.

Regnskaps- og oppgjørsansvarlig Benedikte Fiskerstrand Emblem presenterte årsregnskapet for SUROFI for 2021 og for første kvartal 2022.

Salgssjef Vidar Naalsund orienterte om pris- og omsetningsforhold for 2021 og første kvartal 2022.

Knut Støbakk ledet møtet der vanlige årsmøtesaker ble behandlet ifht gjeldende vedtekter.

Tore Roaldnes ble gjenvalgt som styrets leder.

Fisker Amalie Uggedal Holm og Marit Sandbukt Grytten ble de to første kvinnene fra fiskersiden som velges inn i styret i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag som nye i styret sammen med Torstein Orten.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.