Nyhetsvarsel - May 12, 2022

Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei

For å gjøre rund notsei tilgjengelig i flere markeder med ulik anvendelse, har Surofi besluttet å dispensere på gjeldende minstepris.

Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.