Nyhetsvarsel - Dec 05, 2022

Sirkulære 5 - 2022 Føringsordninger 2022

Surofi har for 2022 fått godkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet til å videreføre to føringsordninger.

Sirkulære 5 - 2022 Føringsordninger 2022

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.