Nyhetsvarsel - Jun 05, 2024

Nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven

Norsk Villfisk lanserer et nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven og til å levere dokumentasjon til fiskekjøperne

Nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven

I lys av Åpenhetslovens krav om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har fiskesalgslagene lansert en ny egenerklæring. Dette tiltaket er designet for å gjøre informasjonsflyten mellom fiskere og fiskekjøpere enklere og mer transparent. Arbeidet med erklæringen og den praktiske løsningen er gjennomført i et samarbeid mellom salgslagene, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.

Det er snakk om krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre for disse og svare på informasjonskrav. Loven fører også til at kunder har behov for mer detaljert informasjon fra dem de kjøper varer av.

Enklere informasjonsflyt

Fiskerne vil motta en SMS og en e-post med en lenke til egenerklæringen. Denne må fylles ut og signeres ved hjelp av Catch Sign. Når erklæringen er utfylt og signert, vil den være tilgjengelig på fiskesalgslagenes nettsider (Ekstranettet) for potensielle kunder i ett år.

Deretter må den eventuelt oppdateres og signeres på nytt.

Fiskerne trenger KUN å fylle ut ett skjema selv om man leverer til flere kjøpere og gjennom flere salgslag.

Målet er at dette skal være enkelt for fisker – og enkelt for kjøper.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.