Nyhetsvarsel - Jun 20, 2023

Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon

Vi viser til tidligere informasjon om endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon

I Sirkulærbrev 8 - 2023 følger opplysninger om hvilke handelsavtaler som fortsatt har krav til mannskapers nasjonalitet i opprinnelsesreglene.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.