Prisinformasjon - Jan 14, 2023

Sirkulære 1 - 2023 - Nye rentesatser.

Følgende rentesatser gjelder fra 01.01.2023 og inntil videre

Sirkulære 1 - 2023 - Nye rentesatser.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.