Nyhetsvarsel - Jan 27, 2023

Sirkulære 3 - 2023 Nye minstepriser

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 26.01.2023.

Sirkulære 3 - 2023 Nye minstepriser

Det ble enighet om å øke minsteprisenefor hyse, lange, brosme breiflabb og blåkveite, Samt for rogn og lever. Det ble ogsåenighet om å innføre minstepris på taskekrabbe.

Følgende minstepriserfor ferske produkter gjelder fra 28.01.2023og inntil videre, dog ikke lenger enn til 31.05.2023 (informasjon om gjeldendedynamiske minstepriser finnes på www.surofi.no):

Minsteprisene er basert på 25% reduksjon for medium og 50% reduksjon for små der ikke annet er spesifisert.

Notfanget sei vil bli fastsatt egen minstepris

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.