Prisinformasjon - Oct 23, 2023

Sirkulære 14 - 2023 Dispensasjon av minstepriser for hummer

På bakgrunn av en vanskelig omsetningssituasjon for hummer, har Surofi besluttet å dispensere fra gjeldende minstepriser med 25,- kr.

Sirkulære 14 - 2023 Dispensasjon av minstepriser for hummer

I sirkulærbrev 14 - 2023 dispenserer Surofi fra gjeldende minstepriser:

Nye minstepriser for hummer blir da:

Levende hummer fra 25cm og inntil 1,2kg pr. stk.   kr 270,- pr/kg

Levende hummer fra 1,2kg til 2kg pr. stk.                kr 205,- pr/ kg

Levende hummer over 2kg pr. stk.                           kr 155,- pr/ kg

 Hummer som mangler klo, har ikke minstepris.

 

Minstemålet for hummer er 25 cm.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.