Nyhetsvarsel - Jan 09, 2024

Gjeldende rentesatser og utvidet forskuddsordning

Styret i Surofi har besluttet at det kan utbetales forskudd til fisker/reder med inntil 95% av sluttseddelverdien og rentesatsene er oppdatert.

Gjeldende rentesatser og utvidet forskuddsordning

Styret i Surofi har besluttet at det kan utbetales forskudd til fisker/reder med inntil 95% av sluttseddelverdien, les mer om ordningen i forretningsreglene § 17. Renten på forskudd vil fra 01.01.2024 være 9,50 %.

Øvrige rentesatser er også oppdatert med virkning fra 01.01.2024, se sirkulære 1 – 2024.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.