Prisinformasjon - Apr 12, 2024

Nye minstepriser for rund notsei

Minsteprisene gjelder fra og med 12.04.2024, og gjelder inntil videre.

Nye minstepriser for rund notsei

Etter samråd med kjøperorganisasjonene og de andre salgslagene som omsetter notsei, har Surofi besluttet å sette følgende minstepriser for rund notsei:

Sei rund 500 gr. - 5,25 NOK/kg
Sei rund 500 gr. + 6,75 NOK/kg

Minsteprisene gjelder fra og med 12.04.2024, og gjelder inntil videre. For mer informasjon se Sirkulære 3 2024.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.