Prisinformasjon - Dec 07, 2022

Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 08.12.2022.

Sei ned 25 øre, Torsk ned 65 øre.

Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 08.12.2022.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.