Nyhetsvarsel - Oct 27, 2022

Nye krav fra Fiskeridirektoratet

Krav fra Fiskeridirektoratet om nye opplysninger om mottaker, kjøper og kjøpssted på seddel

Nye krav fra Fiskeridirektoratet

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.