Prisinformasjon - Dec 05, 2022

Sirkulære 8 - 2022 Nye minstepriser hummer

I forbindelse med åpning av hummerfisket 1. oktober, innfører Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag nye minstepriser.

Sirkulære 8 - 2022 Nye minstepriser hummer

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.