Nyhetsvarsel - Sep 15, 2021

Justering av Rundskriv 2 – 2021 om Regelverket for overtakelse av egen fangst

Det er etter avtale mellom Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag gjort en liten justering i regelverket for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten om bord.

Justering av Rundskriv 2 – 2021 om Regelverket for overtakelse av egen fangst

Tillatelse til egenovertakelse kan nå også gis for Konsumpakkede produkter av fisk (i tillegg til skalldyr). Et konsumpakket produkt er en ombordprodusert ferdigvare pakket om bord i fartøyet i den pakningen som benyttes frem til der produktet selges til forbruker. Det forekommer i et begrenset omfang slike produkter også for fisk i førstehåndsmarkedet, og det er hensiktsmessig i regelverket at disse likestilles med skalldyr

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.