Nyhetsvarsel - Feb 27, 2023

Krav om elektronisk landingsseddel

Det er krav om elektronisk landingsseddel ved dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk for fartøy u/15 meter.

Krav om elektronisk landingsseddel

Dispensasjon fra landingsforskriften kan gies av Fiskeridirektoratet dersom det ikke er godkjente førtehåndskjøpere eller mottak der fisken landes. Dette kan gies dersom fartøyet har uforholdsmessig lang gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

Fartøy mellom 11-15 meter må søke Fiskeridirektoratet for å få dispensasjon og for fartøy under 11 meter er det en registreringsordning på Fiskeridirektorat sine hjemmesider.

Surofi har nå tilrettelagt for et av kravene som gjelder for slik dispensasjon som gjelder elektronisk landingsseddel. Fisker må selv fylle ut elektronisk landingsseddel.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.