Nyhetsvarsel - Dec 21, 2022

Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina

En rekke norske fiskefartøy har produsentgodkjenning for det kinesiske markedet. Dette sirkulæret retter seg mot kjøp av fangst fra slike fartøy.

Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina

Les mer under Regelverk > Sirkulærbrev > Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.