Aktuelt - Mar 01, 2023

Borgundfjordfisket – kystkultur og yrke

Borgundfjordfisket ved Ålesund er et tradisjonsrikt fiske og en viktig del av kystkulturen for yrkesfiskere, fritidsfiskere, fiskemottak og fiskeelskere. Sesongen er allerede godt i gang, og alle er spent på hvor store mengder gyteklar torsk som vil sige inn fjordene de neste ukene.

Borgundfjordfisket – kystkultur og yrke

Fisket begynner i midten av januar, men det tar gjerne ikke av før ut i februar og mars. Imidlertid er alt fiske, utenom med håndsnøre og pilk, forbudt i Borgundfjorden fra og med 1. mars og ut mai måned. Da må yrkesfiskerne holde seg borte fra Borgundfjorden.

84 år gamle Elias Bakkebø er fremdeles med på fiske på sjarken «Mats».

- Ja, det er nå litt fisk utafor, men den har ikke kommet inn i Borgundfjorden enda, sier 84 år gamle Elias Bakkebø i fra Åheim i Vanylven kommune. Han er fremdeles med på fiske på sjarken «Mats». Vi møtte han når «Mats» leverte torsk til Marine Sales sitt mottak i Kleivane i Ålesund, en liten uke før Borgundfjorden stengte for yrkesfiske.

Variabelt fiske

I det årlige Borgundfjordfisket kan det variere veldig fra år til år – og fra fisker til fisker – hvor mye som fiskes. Fisket i området er regulert gjennom kvoter og andre restriksjoner for å sikre bærekraftig forvaltning av fiskebestandene, spesielt kysttorsken.

Likevel utgjør fisket i Borgundfjorden en relativt liten andel av det totale torskefisket i området.

I 2022 ble det totalt fisket 1.329 tonn torsk rund vekt på Sunnmøre og i Romsdal, mens det i perioden 1. januar til og med 28. februar ble fisket totalt 322 tonn i det samme området. Ut av dette utgjorde det innmeldte fisket i Borgundfjorden 42 tonn.

I år – fra og med 1. januar fram til og med 28. februar – er det fisket totalt 487 tonn rund torsk på Sunnmøre og i Romsdal, mens det i Borgundfjorden er meldt inn 61 tonn.

- I dag fikk vi om lag 200 kilo torsk fordelt på to sett garn i Borgundfjorden og to sett garn i Giskesundet ved Giskebrua. Det leverer vi her til Marine Sales, mens vi går til kaia i Ålesund for å selge litt flyndre og ei kveite etterpå, sier Elias Bakkebø.

Selve Borgundfjorden ligger mellom Ålesund i nord og Sula i sør, og strekker seg fra Slinningen og Heissafjorden i vest til Hatlaneset i øst. Her finner man ulike fiskearter som torsk, sei og hyse, som fiskes både med line, garn, snøre og stang.

- Akkurat nå så er det Borgundfjordfiske og torskefisket som foregår, men ellers i året så er det mye sei, lyr og annen hvitfisk, sier fisker Odd Bjarte Husvåg om bord i sjarken «Mona» fra Vågsøy i Sogn og Fjordane.

- Det er ganske tidlig på sesongen, så det er veldig variable fangster. Av og til får man litt, og av og til får man lite. I dag har jeg fisket på by-grunna, og i dag var det ganske dårlig fangst.

Private og profesjonelle kjøpere

Fisken selges både over kai til private kunder som er på jakt etter fersk torsk, lever og rogn, og til små og store fiskemottak. Her pakkes fisken på is til norske og internasjonale kunder, eller bearbeides videre til saltfisk og klippfisk.

- Når jeg ligger her i byen så selger jeg som regel fisken til Marine Sales i Ålesund. Av og til – hvis jeg ligger utafor og Godøya er nærmest – så leverer jeg til Norcoast på Godøy, sier Odd Bjarte Husvåg.

Nå er det Borgundfjordfiske og torskefisket som foregår, sier Odd Bjarte Husvåg om bord i sjarken «Mona».

Ove Ystenes er fiskekjøper ved Marine Sales. Han forteller at nå for tiden så går det mest torsk gjennom anlegget.

-  Denne tida er det torsk – nesten bare torsk. Så er der litegrann andre arter som hyse og sei. Det meste av det vi har her kommer i fra Borgundfjorden nå frem til månedsskiftet februar - mars. Da blir der en stenging, og da må båtene flytte ut i Heissafjorden, sier Ystenes.

Ove Ystenes er fiskekjøper ved Marine Sales. Han forteller at nå for tiden så går det mest torsk gjennom anlegget.

Kysttorsk-vern

For å hindre overfiske i området, og for å unngå å true kysttorsken på sikt, gjelder det særskilte regler for fisket i Borgundfjorden og Heissafjorden.

Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske, utenom med håndsnøre, pilk og fiskestang, forbudt i Borgundfjorden. I praksis betyr det at Borgundfjorden er stengt for yrkesfiskere fra 1. mars. I Heissafjorden er det i samme periode forbud mot enkelte former for garn.

Noen yrkesfiskere mener at fredningen av Borgundfjorden etter 1. mars ikke er nødvendig. Det argumenteres for at det er tilstrekkelige fiskebestander i området, og at det fiskes på en bærekraftig måte uten å true bestandene.

Kaisalg

Roger Sylte har kaisalgsløyve og har lagt båten sin «Syltebas» til kai i Skansegata i Ålesund havn. Han selger torsk og andre fiskeslag over ripa til privatpersoner som tilfeldigvis kommer forbi. Mange av kundene har også allerede lest seg opp på hva som er om bord via Surofi sin webside eller Facebook-siden «Kaisalg Ålesund og omegn – Surofi».

- Nå er det Borgundfjordfisket fram til 1. mars. Da stenger det for garn. Da må en ut om Borgundfjorden og ut til Heissafjorden for å fiske – eller på andre siden av byen ut mot Skjong og Giskesundet, sier Sylte.

I dag skal han selge torsk og tre små hyser på kaia. Han forteller at Borgundfjordfisket til nå har vært helt normalt, men ikke det helt store.

- Nei, det er alt etter som. Det ligger på rundt 100 kilo per dag, og noen dager kan en være heldig å få litt mer. Sånn det var før fikk vi opp i et tonn og kanskje opp i to tonn. Da var det åpent i den beste tida. I mars måned er ofte den beste tida her, men da er vi utestengt fra fisket i Borgundfjorden, sier han.

Sylte forteller at han har en litt for liten båt til å drive fiskeri langt ute, så han kunne godt tenkt seg at de med så små båter kunne fått lov til å fortsette i Borgundfjorden lenger enn til 1. mars.

- Det er kysttorskvernet sier Fiskeridirektoratet. Nå har det vært stengt i mer enn 10 år, og det var ikke det som var snakk om til å begynne med, men du ser nå – det fortsetter.

- Vi har prøvd å demonstrere mot stengingen av fjorden, men vi kommer ingen vei ser det ut til. Fisken i Borgundfjorden er en blanding av vandrende fisk og fisk som kommer fra nære kystområder, begge deler. Og litt skrei og. Men det var mer før når silda kom til Møre, og det ser det ikke ut til at den gjør lenger, sier fisker Roger Sylte.

Roger Sylte har lagt båten sin «Syltebas» til kai i Skansegata i Ålesund havn.

Rogn, lever og torsketunger

På kaia treffer vi også Rolf Grytten som skal kjøpe fersk fisk. Han er ute etter torsk, lever og rogn.

- Det er sjeldent jeg er her, men i dag fikk jeg beskjed av kona om at jeg måtte reise tidlig fordi her blir fort utsolgt for fisk. Min kone fant ut av det på Facebook at det skulle komme inn en båt her halv ni.

- Torsk og lever fikk jeg, men rogn må jeg sikkert opp på Fiskerberg (fiskebutikken, red.anm.) å kjøpe. Jeg klarer meg godt med torsk, men kona vil ha lever og rogn for at det skal bli et skikkelig bra måltid, ler Rolf Grytten.

Rolf Grytten som skal kjøpe fersk fisk på kaia i Ålesund. Han er ute etter torsk, lever og rogn.

Tilbake ved Marine Sales forteller fiskekjøper Ove Ystenes at det går rundt tre tonn fisk gjennom anlegget per dag nå i sesongen.

- Men det varierer - enkelte dager er vi oppe i sju tonn per dag. Nesten halvparten av torsken går på innlandsmarkedet, og da er det populært med torsk, rogn, lever og torsketunger fra Møre. 60 prosent går til eksport til land som Frankrike og Tyskland, avslutter han.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.