Nyhetsvarsel - Apr 01, 2022

Årsrapporten for 2021 er klar

Her finner du informasjon om årsoppgjøret og en rapport om driften for 2021.

Årsrapporten for 2021 er klar

Hva skjedde med hvitfiskmarkedet gjennom koronapandemien og hvor går veien videre er spørsmål som Nordea sin sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness gir svar på. Så intervjuer vi Leif Steinar Alnes, reder på line- og garnbåten «Nesbakk», om tradisjonene og betydningen av fiske vestafor, felt som denne flåten og andre var utestengt fra i 2021 siden fiskeriavtalen med Storbritannia ikke var på plass etter Brexit. Og vi fokuserer på den kronglete veien mot nullutslipp i fiskeflåten i et intervju med Fiskebåt sin ekspert på området, ass. dir. Jan Ivar Maråk.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.