Prisinformasjon - Dec 01, 2022

Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 23.11.2022.

Sei ned 40 øre, Torsk opp 10 øre

Nye dynamiske minstepriser i Surofi gjeldende fra 23.11.2022.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.