Nyhetsvarsel - Apr 17, 2023

Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel

Den 1. mars 2020 ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel.

Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel

Salgslagene legger nå til rette for at nummeret kan oppgis på seddel fra 15. mai 2023. Les mer på Fiskeridirektoratet hjemmeside her.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.