Prisinformasjon - Dec 05, 2022

Gjeldende rentesatser

Følgende rentesatser gjelder fra 01.07.2022 og inntil videre.

Gjeldende rentesatser

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.