Nyhetsvarsel - Jun 27, 2023

Føringsordninger 2023

Surofi har for 2023 fått godkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet til å videreføre to føringsordninger.

Føringsordninger 2023

Les Sirkulærbrev 9 - 2023 for mer informasjon her.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.