Nyhetsvarsel - Jan 25, 2023

Norsk fiskeri etter snabeluer og blåkveite miljøsertifisert

Det norske fisket etter snabeluer (Sebastes mentella) og blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.

Norsk fiskeri etter snabeluer og blåkveite miljøsertifisert

Begge fiskeriene er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsselskapet DNV, som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs strenge kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.

Både blåkveite og snabeluer bestandene er i relativt god forfatning, og høstes i dag på bærekraftige nivåer. Begge fiskeriene opererer innenfor et veletablert og effektivt forvaltningsregime.

I tillegg til å ivareta fiskebestandene og det marine miljøet, vil fiskeriet nå kunne tilby MSC-sertifisert blåkveite og snabeluer. Rundt 33.000 tonn MSC-sertifisert norsk uer og rundt 14.000 tonn MSC-sertifisert norsk blåkveite vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene. Det meste av eksporten av disse norske artene går i dag til asiatiske markeder, men også sentraleuropeiske markeder kjøper og konsumerer en betydelig mengde fra disse fiskeriene.

Surofi omsatte i 2022 nær 15 000 tonn snabeluer og 5 000 tonn blåkveite. Nesten all snabelueren og noe av den omsatte blåkveiten kommer fra fiskerier som nå vil være miljøsertifisert.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.