Nyhetsvarsel - Oct 16, 2023

Norsk leverandørerklæring på seddel - endring

Surofi utsteder nå også nasjonal leverandørerklæring på seddel etter reviderte opprinnelsesregler. Dette vil være en betydelig forenkling for næringen.

Norsk leverandørerklæring på seddel - endring

Salgslagene gjennomførte i mai i år, etter dialog med Tolletaten, endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel. Gå til Sirkulære 13 - 2023 i regleverk oversikten for mer informasjon.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.