Prisinformasjon - Oct 03, 2023

SIRKULÆRE 12 - 2023 Nye minstepriser hummer

I forbindelse med åpning av hummerfisket 1. oktober, prolongerer Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag minsteprisene fra 2022.

SIRKULÆRE 12 - 2023 Nye minstepriser hummer

I Sirkulærbrev 12 - 2023 innfører Surofi følgende minstepriser for hummer:

Levende hummer fra 25cm og inntil 1,2kg pr. stk. kr 295,- pr/kg

Levende hummer fra 1,2kg til 2kg pr. stk. kr 230,- pr/ kg

Levende hummer over 2kg pr. stk. kr 180,- pr/ kg

Hummer som mangler klo, har ikke minstepris.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.