Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 12 - 2023 | Gjeldende fra: Oct 02, 2023

Sirkulære 12 - 2023 Nye minstepriser hummer

Ålesund, 02. oktober 2023
Vidar Naalsund, Salgssjef

I forbindelse med åpning av hummerfisket 1. oktober, prolongerer Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag minsteprisene fra 2022 og innfører følgende minstepriser for hummer:

Levende hummer fra 25cm og inntil 1,2kg pr. stk. kr 295,- pr/kg

Levende hummer fra 1,2kg til 2kg pr. stk. kr 230,- pr/ kg

Levende hummer over 2kg pr. stk. kr 180,- pr/ kg

Hummer som mangler klo, har ikke minstepris.

Minstemålet for hummer er 25 cm.

All hummer som skal omsettes, skal merkes med «tagger».

Vi minner om at sesongen for hummer er 01.10.2023 – 31.12.2023

Sirkulæret er gjeldende fra 2. oktober 2023 og inntil videre.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.