Sirkulærbrev

Her vises alle gjeldende sirkulærbrev. Velg Utgått i menyen under for å se arkiverte sirkulærbrev.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Gjeldende
Sirkulærbrev 3 - 2024
Nye minstepriser for rund notsei
Nye minstepriser for rund notsei
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 2 - 2024
Sirkulære 2 - 2024 Nye minstepriser
Sirkulære 2 - 2024 Nye minstepriser
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 1 - 2024
Sirkulære 1 - 2024 - Gjeldende rentesatser fra 01.01.2024
Sirkulære 1 - 2024 - Gjeldende rentesatser fra 01.01.2024
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 16 - 2023
Sirkulære 16 Ny dispensasjon av minstepriser for hummer
Sirkulære 16 Ny dispensasjon av minstepriser for hummer
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 14 - 2023
Sirkulære 14 - 2023 Dispensasjon av minstepris for hummer
Sirkulære 14 - 2023 Dispensasjon av minstepris for hummer
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 13 - 2023
Sirkulære 13 - 2023 - Norsk leverandørerklæring på seddel - endring
Sirkulære 13 - 2023 - Norsk leverandørerklæring på seddel - endring
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 12 - 2023
Sirkulære 12 - 2023 Nye minstepriser hummer
Sirkulære 12 - 2023 Nye minstepriser hummer
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 11 - 2023
Sirkulære 11 – 2023 - Endring I satsen for produktavgift
Sirkulære 11 – 2023 - Endring I satsen for produktavgift
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 10 - 2023
Sirkulær 10 - 2023 - Gjeldende rentesatser
Sirkulær 10 - 2023 - Gjeldende rentesatser
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 1 - 2024
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 9 - 2023
Føringsordninger 2023
Føringsordninger 2023
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 8 - 2023
Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon
Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 13 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 7 - 2023
Sirkulære 7 - 2023 Nye minstepriser på Leppefisk
Sirkulære 7 - 2023 Nye minstepriser på Leppefisk
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 5 - 2023
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Norsk leverandørerklæring på seddel – endring
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 13 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 4 - 2023
Nye minstepriser for rund notsei
Nye minstepriser for rund notsei
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 2 - 2023
Endring i satsene for produktavgift og pensjonstrekk.
Endring i satsene for produktavgift og pensjonstrekk.
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 11 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 1 - 2023
Gjeldende rentesatser 12. januar 2023
Gjeldende rentesatser 12. januar 2023
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 10 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 9 - 2022
Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina
Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 7 - 2022
Krav fra fiskeridirektoratet om nye opplysninger om mottaker, kjøper og kjøpssted på seddel
Krav fra fiskeridirektoratet om nye opplysninger om mottaker, kjøper og kjøpssted på seddel
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 6 - 2022
Gjeldende rentesatser
Gjeldende rentesatser
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 1 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 5 - 2022
Føringsordninger 2022
Føringsordninger 2022
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 9 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 3 - 2022
Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei
Dispensasjon fra minsteprisen for rund notsei
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 1 - 2022
Nye minstepriser i Surofi gjeldende fra 27.01.2022
Nye minstepriser i Surofi gjeldende fra 27.01.2022
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 14 - 2021
Nye minstepriser
Nye minstepriser
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 13 - 2021
Minstepriser hummer
Minstepriser hummer
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 13 - 2021
MSC-sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august 2021
MSC-sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august 2021
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 11 - 2021
Minstepris leppefisk
Minstepris leppefisk
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 7 - 2023
Dette sirkulæret er utgått.
Gjeldende
Sirkulærbrev 10 - 2021
Ny avgift på viltlevende marine ressurser innføres fra 1. juli 2021
Ny avgift på viltlevende marine ressurser innføres fra 1. juli 2021
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 9 - 2021
Nye minstepriser gjeldende fra 27.05.2021
Nye minstepriser gjeldende fra 27.05.2021
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 7 - 2021
Føringsordninger 2021
Føringsordninger 2021
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære 5 - 2022
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 6 - 2021
Nye minstepriser i Surofi
Nye minstepriser i Surofi
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 5 - 2021
2021 Produktavgiften
2021 Produktavgiften
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 4 - 2021
Avgift til pensjonstrygd for fiskere.
Avgift til pensjonstrygd for fiskere.
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 3 - 2021
Gjeldende rentesatser
Gjeldende rentesatser
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 2 - 2021
Ny kontrollavgift i fiskeflåten.
Ny kontrollavgift i fiskeflåten.
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 1 - 2021
Raskere oppgjør
Raskere oppgjør
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 17 - 2020
Muligheten til bruk av håndskreven signatur på landings- og sluttsedler avvikles ved nyttår
Muligheten til bruk av håndskreven signatur på landings- og sluttsedler avvikles ved nyttår
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.
Utgått
Sirkulærbrev 3 - 2007
Regelverk for overtakelse av egen fangst (Rundskriv 1 - 2005 utgår)
Regelverk for overtakelse av egen fangst (Rundskriv 1 - 2005 utgår)
Dette sirkulæret er utgått og erstattet av: Sirkulære -
Dette sirkulæret er utgått.