Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 10 - 2021 | Gjeldende fra: Jun 24, 2021

Ny avgift på viltlevende marine ressurser innføres fra 1. juli 2021

Ålesund, 24. juni 2021
Sveinung Flem, Adm.dir

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.