Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 11 - 2023 | Gjeldende fra: Aug 07, 2023

Sirkulære 11 – 2023 - Endring I satsen for produktavgift

Ålesund, 7. august 2023
Sveinung Flem Adm. dir.

Stortinget har vedtatt følgende endring gjeldende fra 01.07.2023:

- Produktavgiften reduseres fra 2,0 til 1,9 %.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.