Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 7 - 2022 | Gjeldende fra: Sep 05, 2022

Krav fra fiskeridirektoratet om nye opplysninger om mottaker, kjøper og kjøpssted på seddel

Ålesund, 05. september 2022
Vigdis Torheim Kontrollansvarlig

Nye felt på sluttsedler blir innført fra 15. september 2022. Nye krav fra Fiskeridirektoratet er at man på seddelnivå rapporterer nye felt for de kjøperne som har flere virksomhetsnummer, det vil si at fangsten landes på forskjellige lokasjoner (mottakssted).

Dette gjelder feltene:

Virksomhetsnummer, lokasjon (obligatorisk)

Fiskeridir ID-nummer (obligatorisk)

Godkjenningsnr til Mattilsynet (ikke obligatorisk)

De nye feltene ligger nederst i skjermbildet for utfylling av seddel, som vist nedenfor.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.