Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 3 - 2007 | Gjeldende fra: Nov 01, 2007

Regelverk for overtakelse av egen fangst (Rundskriv 1 - 2005 utgår)

Ålesund, 1. november 2007
Sveinung Flem, Adm.dir
Jon J. Grimstad, Salgssjef

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.