Aktuelt - Apr 09, 2024

Vil du delta i intervju?

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024

Vil du delta i intervju?

Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. 

Ved å delta bidrar du til direktoratets forbedring- og prioriteringsarbeid, og gir et godt grunnlag for en senere spørreundersøkelse til fiskerinæringen. 

Hvem kan delta 

I denne intervjurunden ønsker direktoratet kontakt med deg som er:

  • skipper 
  • daglig leder eller kaiformann ved et fiskemottak
  • over 18 år 

Intervjuene gjennomføres fysisk og på et sted nær der du bor. Intervjuene skjer i mai og juni 2024. 

Slik deltar du

Meld din interesse for å delta på intervju hos Fiskeridirektoratet: delta på intervju.

Les mer om prosjektet på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.