Nyhetsvarsel - Jun 20, 2023

MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

I revisjon av det Norske MSC-sertifikatet for lange og brosme blir det endringer i godkjente sertifiseringsenheter for lange.

MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni
MSC-sertifikat for lange i sør og vest suspenderes fra og med 30. juni

I revisjon av det Norske MSC-sertifikatet for lange og brosme blir det endringer i godkjente sertifiseringsenheter for lange. Fiskere, landanlegg og andre i verdikjeden bør umiddelbart forberede sine systemer forendringene som vil tre i kraft 30. juni.

Dette vil komme fram når DNV snart publiserer sin «fremskyndede revisjonsrapport» for lange og brosme (inkl. rognkjeks). NorgesFiskarlag går med dette ut med de foreløpige konklusjonene, slik at alle i næringen får tid til å gjøre nødvendige forberedelser. Resultatet vil blifølgende:

-MSC-sertifikatet for lange fanget i ICES område 6-9, 12,14, divisjon 3a og 4a vil fra og med 30. juni bli suspendert. Dette kan geografisk oppsummeres som «Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann».

-Dette er den eneste endringen. Brosme eller rognkjeks som begge er i prosjektet er ikke påvirket. Lange i Norskehavet og Barentshavet(ICES I og II) er fremdeles godkjent. Brosme i området som suspenderes forlange er også fremdeles godkjent.

 

Mer om suspensjonen

Suspensjonen følger en såkalt harmoniseringsprosess i kjølvannet av at sertifiseringsselskapet Control Union allerede høsten 2022besluttet å suspendere dette fiskeriet for EU-fartøyer. Årsaken til suspensjonen er en kombinasjon av bestandssituasjonen og usikkerheten rundt bestandsstrukturen. I tillegg har fraværet av veldefinerte høstingsregler for denne delte bestanden bidratt til Control Unions avgjørelse.

Norges Fiskarlag er sterkt kritisk til denne suspensjonen. Selve det faglige grunnlaget er ikke nødvendigvis fullstendig urimelig sett opp mot MSC-standarden, men det er definitivt et grensetilfelle hvor man også kan argumentere for at sertifikatet burde bestått med knapp margin. Fiskarlaget mener EU-komponentens selskap Control Union ikke har varslet DNV i tide og gitt rom for en reell meningsutveksling mellom ekspertene i de to respektiveselskapene. Det er Fiskarlagets mening at Control Union tok en ensidigavgjørelse ovenfor EU, som DNV/Fiskarlaget ble varslet om alt for sent, og tvunget til å godta en ferdig avgjørelse. Et av de mest uforutsigbare punktene i MSC-prosessen er at hvis flere eksperter og sertifiseringsselskaper er uenige i scoringen av overlappende fiskerier, er det alltid strengeste tolkning som gjelder. Det hjelper ikke om det så bare er en enkelt forsker som står utengode argumenter mot 20 fagfeller.

Av denne grunn har Fiskarlaget og DNV i vår fremmet en sakgjennom akkrediteringsorganet ASI på at prosess ikke har blitt fulgt i denne saken. Denne saken førte dessverre ikke fram, og Fiskarlaget må derfor godta denne suspensjonen av MSC-sertifikatet for lange i sør/vest.

 

Spørsmål kan rettes til:
Tor Bjørklund Larsen
Seniorrådgiver

tor@fiskarlaget.no / 980 33 041

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.