Prisinformasjon - Feb 01, 2024

Sirkulære 15 - 2023 Nye minstepriser i Surofi gjeldende fra 27.10.2023

Surofi og kjøperorganisasjonene gjennomførte prisforhandlinger den 26.10.2023.

Sirkulære 15 - 2023 Nye minstepriser i Surofi gjeldende fra 27.10.2023

Det ble enighet om å prolongere prisene. se sirkulære 15 - 2023 for nærmere informasjon.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.